Nam thanh niên khống chế, sàm sỡ cô gái lúc nửa đêm ở nhà trọ khai gì?

Nam thanh niên khống chế, sàm sỡ cô gái lúc nửa đêm ở nhà trọ khai gì?

Công an đã xác định được nam thanh niên có hành vi bịt miệng, sàm sỡ cô gái trẻ tại nhà trọ lúc nửa đêm.