Cảnh báo chiêu lừa bán giấy chứng nhận đăng kiểm online

Cảnh báo chiêu lừa bán giấy chứng nhận đăng kiểm online

Theo quảng cáo, chỉ cần bỏ ra 1,5 triệu đồng, khách hàng sẽ có phiếu kiểm định và tem đường bộ thật 100% mà không phải mang xe đến tận trung tâm đăng kiểm. Tuy nhiên, theo lãnh đạo một trung tâm đăng kiểm, những quảng cáo dịch vụ đăng kiểm mà không phải mang xe đến nơi "chắc chắn là lừa đảo".